Meteen naar de inhoud

Installatiehandleiding – Slimme meter gateway zonder display

Installatie:

De Slimme meter WiFi gateway zal eenmalig geconfigureerd moeten worden om te verbinden met het lokale wifi netwerk en de gebruikte meter. Volg onderstaande stappen om de adapter eenmalig te configureren.

 • Sluit de gateway aan via een micro usb kabel op een stopcontact of vrije usb aansluiting.
 • Na een halve minuut zendt de gateway het wifi netwerk “CONNECTIX.NL P1 TO WIFI” uit.
 • Maak via een telefoon verbinding met het wifi netwerk “CONNECTIX.NL P1 TO WIFI”. SSID. Er is geen wachtwoord vereist.
 • Er verschijnt automatisch een configuratie pagina, mocht deze niet verschijnen, surf dan naar http://192.168.4.1
 • Selecteer “Configure WiFi“. De gateway zoekt nu naar beschikbare wifi netwerken.
 • Er wordt een overzicht met beschikbare wifi netwerken weergegeven. Selecteer het juiste netwerk.
 • Vul nu het WiFi wachtwoord in en de juiste instelling voor de slimme meter. De instellingen worden onder aan dit artikel weergegeven.
 • Vul in het volgende veld de Baudrate in van de gebruikte slimme meter, in de meeste gevallen is dit 115200 of 9600
 • Vul in bij Comsetting de juiste seriële settings in van uw slimme meter, in de meeste gevallen is dit 8N1 of 7E1. Let op, dit is hoofdletter gevoelig!
 • Selecteer nu “save” de instelling wordt opgeslagen en de gateway meldt zich nu aan op het wifi netwerk
 • Indien de gateway succesvol is verbonden gaat het blauwe ledje branden. Als dit niet gaat branden, herstart dan de gateway en probeer deze opnieuw te koppelen
 • De adapter zal van de internet router via dhcp een ip adres krijgen. Dit kan op verschillende manieren achterhaald worden. Een eenvoudige manier is om gebruik te maken van de gratis software “Advanced IP Scanner” Deze is te downloaden via deze link
 • Installeer de software en scan het wifi netwerk
 • Er wordt een lijst met actieve systemen weergegeven. Zoek nu de wifi adapter
 • De Slimme meter over WiFi gateway is in bovenstaande afbeelding rood omcirkeld. Deze is te herkennen aan de velden Manufacturer: Espressif Inc. of “Connectix.nl P1 to WiFi” Het Mac adres staat op de sticker op de gateway.
 • In bovenstaande afbeelding is het ip adres dus 192.168.1.171.
 • Maak voor het gevonden ip adres een reservering aan op de dhcp server van het netwerk. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de dhcp server (router/firewall/modem)
 • Doordat de software de gateway heeft gevonden in het netwerk is deze succesvol gekoppeld
 • Sluit nu de gateway met de RJ11 connector (telefoonstekker) aan op de P1 poort van de slimme meter

Controleren op ontvangen telegrammen

Als de gateway is aangesloten op de slimme meter kan worden gecontroleerd of de telegrammen via het netwerk kunnen worden ontvangen. Hiervoor kan bijvoorbeeld PuTTY worden gebruikt. PuTTY kan gedownload worden via deze link: download putty

 • Start putty op, vul het ip adres in en selecteer TelnetPort 23 wordt automatisch ingevuld. Dit is de poort waarop de gateway gekoppeld kan worden.
 • Selecteer nu Open. Als het goed is verschijnt nu iedere 10 seconden een DSMR telegram
 • Als er niks verschijnt of er verschijnen onleesbare tekens, dan is waarschijnlijk de Baudrate en Comsetting niet goed ingesteld bij het configureren van de wifi verbinding. Reset in dat geval de gateway. Hierna volgt hoe de gateway naar fabrieksinstellingen kan worden hersteld.

Herstel fabrieksinstellingen

De gateway kan eenvoudig worden gereset door het knopje boven op de adapter met een pen kort in te drukken. Het blauwe ledje gaat uit wanneer de adapter gereset is. Na 30 seconden zal deze het wifi netwerk “Connectix.nl P1 to WiFi” uitzenden en kan deze opnieuw geconfigureerd worden.

Indien de gateway niet volgens bovenstaande procedure gereset wordt, kan deze ook gereset worden door alle kabels lost te koppelen en de reset knop 10 seconden in te drukken terwijl er een usb kabel op de adapter wordt aangesloten.